Export Policy

 

Wij beschikken over een doorlopende exportvergunning voor DUAL-USE artikelen voor buiten Europa. (Let alleen op de toegestane landen)

 

Conform onze licentie (UAU 001) kunnen wij Thermische camera's (GEEN Thermische richtkijkers) naar de volgende landen versturen:
Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland inclusief Liechtenstein, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk.

 

UAU EU001 Vergunning: NL0074CDIU0156944

Alle toepasselijke exportvoorwaarden staan vermeld in onze voorwaarden.

Artikel 1. toepasselijkheid

1.6 U dient zelf te controleren of de bestelde producten toegestaan zijn in uw land, wij leveren conform de Nederlandse wetgeving en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele inbeslagname of boetes. Controleer altijd of u het product mag importeren (met of zonder vergunning).

5.3 Optics-World B.V. levert conform de Nederlandse wet. En levert producten die toegestaan zijn in Nederland. Optics-World B.V. is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verbodenheid van onze producten in uw land. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de producten toegestaan zijn in uw land. U kunt op ons geen enkele schade verhalen. U kunt geen schade op ons verhalen bij mogelijk in beslagnamen etc. U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van uw bestelling in uw land van bestemming.
5.4 Wij willen u erop attenderen dat onze producten verboden zijn voor (weder)verkoop/export naar de volgende landen/gebieden genoemd in de sanctielijst.
5.5 Het is niet toegestaan producten welke in de U.S.A. zijn gefabriceerd te (weder)verkopen/exporteren naar landen buiten de EU.

 

Artikel 8. Embargo countries.
We versturen geen producten naar de volgende landen:
Afghanistan, Belarus, Central African Republic, Cuba, Cyprus, Eritrea, Fiji, Iran, Iraq, Cote d'Ivoire, Lebanon, Libya, North Korea, Syria, Vietnam, Myanmar, China, Haiti, Liberia, Rwanda, Russia, Somalia, Sri Lanka, Republic of the Sudan (Northern Sudan), Yemen, Zimbabwe, Ukraine (uitsluitend met exportvergunning), Venezuela, Democratic Republic of the Congo, Serbia. Weder export naar deze landen is verboden, ook het (tijdelijk) uitvoeren naar deze genoemde landen. Bij eventueel vermoeden van doorlevering of uitvoeren naar de genoemde landen zullen wij niet over gaan tot levering.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Europese sanctie map: https://sanctionsmap.eu/#/main

Artikel 9. Bestellingen buiten Europa.
Optics-World B.V. verstuurt geen warmtebeeld/thermische apparatuur (uitgezonderd thermische richtkijkers, hiervoor is buiten de Benelux altijd een vergunning nodig) buiten Europa tenzij de bestemming binnen de volgende landen is: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland met inbegrip van Liechtenstein, Verenigde Staten van Amerika en Verenigd Koninkrijk. Voor deze landen hebben wij een permanente uitvoervergunning EU 001 voor DUAL-USE goederen. Deze goederen worden wel altijd gemeld via de expediteur bij de Douane (DHL). Deze goederen worden uitsluitend verzonden.

Artikel 10. Goederen conform de militaire goederenlijst.
Optics-World B.V. levert alleen goederen die onder de militaire goederenlijst zijn ingedeeld binnen de Benelux zonder exportvergunning (vrijstelling export regelgeving). Buiten de Benelux is hiervoor altijd een exportvergunning nodig van het CDIU. Hiervoor dient de eindgebruiker te allen tijde een End-Use Statement te ondertekenen. Goederen welke hierin zijn ingedeeld in ons assortiment zijn thermische richtkijkers (richtkijkers met beeldversterking ML1 D.) en nachtzicht(accessoires) vanaf GEN 1 (ML15 C.). Deze worden buiten de Benelux uitsluitend verzonden na ontvangst van een vergunning voor uitvoer van het CDIU. Indien een richtkijker speciaal ontworpen is voor enkel militair gebruik bij de overheid kan deze onder de exportregelgeving vallen ML1 D. Deze goederen worden uitsluitend verzonden.
Meer informatie vindt u op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:100:FULL&from=EN